اساس تصادف انتقال دستگاه مصدومان مصدومیت

اساس: تصادف انتقال دستگاه مصدومان مصدومیت آمبولانس بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی سلول‌های عصبی مرتبط با درد شناسایی شدند

محققان موسسه ملی بهداشت آمریکا موفق به شناسایی یک طبقه تازه از نورون‌های حسی شده‌اند که مسئول درد مکانیکی هستند. 

سلول‌های عصبی مرتبط با درد شناسایی شدند

سلول های عصبی مرتبط با درد شناسایی شدند

عبارات مهم : فعالیت

محققان موسسه ملی بهداشت آمریکا موفق به شناسایی یک طبقه تازه از نورون های حسی شده است اند که مسئول درد مکانیکی هستند.

به گزارش ایرنا از مدیکال ساینس، انواع متفاوت نورون، مسئول تشخیص احساسات متفاوت از جمله لامسه، گرما، سرما، درد، فشار و ارتعاش هستند. اطلاعات محققان در مورد نورون های حسگر دما و لامسه بیش از نورون هایی است که درد مکانیکی را احساس می کنند. این نورون ها معمولا بر اثر فعالیت خاص بدنی یا اوضاع بدن جنبش می شوند.

سلول‌های عصبی مرتبط با درد شناسایی شدند

محققان با استفاده از تصویربرداری عملکرد ترکیبی، ضبط فعالیت های الکتریکی مغز و اطلاعات ژنتیکی، تحقیقاتی را در زمینه نورون های حساس به درد مکانیکی انجام دادند. محققان به این منظور تحریکات مختلفی از جمله تغییرات دمایی، نوازش راحت پوست و تحریکات مکانیکی اوج از جمله کشیدن مو و نیشگون از پوست را روی موش ها پیاده کردند تا یک نوع رشته درد به نام polymodal nociceptor را شناسایی کنند.

در همین راستا نوعی نورون به نام circ-HTMRs شناسایی شد که به کشیده شدن مو پاسخ می دهد. تحقیقات نشان می دهد این نورون ها پایانه های عصبی به شکل کمند دارند که دور فولیکول های مو قرار گرفته است.

محققان موسسه ملی بهداشت آمریکا موفق به شناسایی یک طبقه تازه از نورون‌های حسی شده‌اند که مسئول درد مکانیکی هستند. 

یکی از شاخصه های جالب این اعصاب این است که با وجودیکه فضای گیرندگی آنها وسیع هست، با کشیدن یک تار مو فعال می شوند. فواید الکتریکی این نورن ها به گونه ای است که بسیار حساس تر از رشته های عصبی نرمال هستند و تا هنگامی که که مو در حالت کشش قرار دارد، سیگنال می فرستند.

نتایج این مطالعه در اتخاذ تدابیر مورد نیاز جهت زیاد کردن اثربخشی درمان های کم کردن درد و شناسایی نورون های متفاوت بافایده است.

نتایج این مطالعه در نشریه Neuron انتشار یافته هست.

سلول‌های عصبی مرتبط با درد شناسایی شدند

واژه های کلیدی: فعالیت | محققان | شناسایی | اطلاعات | مکانیکی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs